layout

wide boxed

direction

ltr rtl

style

light dark

skins

default alimbalmarina somnambula juicy spoonflower goats nutricap keratin vit courtly attire mondrian sage walking by

bg pattern

1 2 3 4 5 6 7 8

bg image

1 2 3 4 5 6 7 8

Ganoderma Lucidum

Izvor Informacija:

Memorial Sloan–Kettering Cancer Center (MSKCC) - Čak i najveći i najstariji privatni centar za proučavanje raka u svetu, sa sedištem u New Yorku je priznao dokumentovano lekovita dejstva medicinskih gljiva.

 

Naučni naziv: Ganoderma Lucidum (hrastova sjajnica)Japanski naziv: Reishi ili Mannetake (10000-godišnja pečurka/pečurka besmrtnosti)

Kineski naziv: Ling Zhi (duhovna pečurka-pečurka duhovne potencije)

 

 

 

 

 

 

Najpoznatija od svih medicinskih pečurki s godišnjom prodajom od preko 2 milijarde dolara, G. lucidum ima široki spektar zdravstvenih pogodnosti koje duguje visokom sadržaju polisaharida (Stamets izveštava da karpofor sadrži 41% beta- glukana) i jedinjenjima triterpenoida. Identifikovano je preko 130 vrsta koje pripadaju dvema familijama; funkcije ganoderične i luciderične kiseline obuhvataju:

 • Sprečavanje oslobađanja histamina
 • Zaštitu jetre
 • Sprečavanje hipertenzije (AKE inhibitori)
 • Sprečavanje sinteze holesterola
 • Sprečavanje upale
 • Izazivanje apoptoze
 • Sprečavanje virusne indukcije
 • Antioksidantska svojstva
 • Antitumorna svojstva
 • Smirivanje CNS
 • Antimikrobna svojstva
 • Imunomodulatorna svojstva

Nedavno se javilo interesovanje za spore bogate lipidima za koje su in vitro istraživanja pokazala da su antikancerogeni agensi koji sprečavaju pojavu tumora. Međutim, nedavna uporedna istraživanja imunomodulatornih i antitumorskih aktivnosti spora s pocepanim spoljnim omotačem i ekstrakta kompletnog karpofora pokazalo je da spore s pocepanim spoljašnjim omotačem nisu efikasnije u poređenju s ostalim gljivama.

G. lucidum pokazuje izuzetno visoka inhibitorna svojstva monofenol monooksigenaze s najvećom aktivnošću u vodenom ekstraktu. Zbog toga se koristi u mnogim komercijalnim proizvodima za izbeljivanje kože, i ima mnogo medicinskih implikacija, posebno u vezi s Parkinsonovom bolešću.

RAK - G. lucidum ima dugu istoriju tradicionalnog korišćenja u lečenju raka i zaslužna je za mnoge slučajeve spontanog povlačenja.

Pored imunomodulatornog dejstva zbog visokog sadržaja polisaharida, njeni triterpeni pokazuju značajnu citotoksičnu aktivnost protiv različitih ćelijskih linija raka, kao i inhibitorno dejstvo u slučaju Epštajn-Barovog virusa koji se vezuje za pojavu nekih vrsta raka. Pored toga, triterpeni iz G. lucidum pokazuju inhibiciju nuklearnih transkripcionih faktora, NF-kapa B (NF-kB), koji je previše izražen u različitim ćelijskim linijama raka, a takođe i u signalnom putu aktivacionog proeina.

Inhibicija NF-kB posebno je važna za aktivnost G. lucidum u slučajevima raka dojke i raka prostate, jer se smatra da igra najbitniju ulogu u nezavisnom porastu hormona i širenju ovih vrsta raka.

Studije koje proučavaju ekstrakte polisaharida G. lucidum potvrdile su njenu sposobnost poboljšanja imuniteta pacijenata obolelih od raka i to povećanjem nivoa aktivnosti NK ćelija (ćelija ubica) i Th1 citokina, i smanjenjem nivoa Th2 citokina kod pacijenata s rakom pluća u uznapredovalom stadijumu.

ALERGIJE - Pored imunomodulatornih, G. lucidum pokazuje i jaka antiinflamatorna svojstva tako što suzbija faktor nekroze tumora-alfa (TNF-alfa), interleukin-6 (IL-6), azotni oksid (NO) koji omogućava upalu, i prostaglandin E(2), što je olakšano inhibicijom NF-kB i signalnog puta aktivacionog proteina. Ova kombinacija imunomodulatorne i antiinflamatorne aktivnosti povećava njenu efikasnost u lečenju alergija i drugih upalnih oboljenja.

G. lucidum je komponenta FAHF-2, kineske biljne formule za koju se zna da potpuno blokira anafilaktičke reakcije na alergiju na kikiriki kod miševa.

OBOLJENJA JETRE - Već dugo je karpofor G. lucidum popularni tradicionalni lek za oboljenja jetre i dokazao je da poseduje hepatoprotektivna svojstva. Izgleda da G. lucidum duguje deo ovih svojstava sposobnostima triterpena da blokiraju beta receptor faktora rasta krvnih pločica (PDGFbetaR), koji time sprečava aktivaciju i proliferaciju zvezdastih ćelija jetre, ključnog momenta fibroze jetre.

G. lucidum se takođe tradicionalno koristi u lečenju hepatitisa, i u kliničkom istraživanju 355 slučaja lečenja hepatitisa B Wulingdan pilulom koja za glavni sastojak ima G. lucidum, pokazano je da je 92,4% pacijenata pozitivno reagovalo na lečenje. Izgleda da su triterpeni još jednom ključni sastojci u toj vrsti borbe.

HIPERTENZIJA - G. lucidum ima široki uticaj na kardiovaskularno zdravlje. Polisaharidi i triterpeni iz G. lucidum pokazali su hipolipidemijska, hipotenzivna i antitrombotička svojstva, dok je preparat s polisaharidima (Ganopoly) doveo do poboljšanja EKG-a, smanjenja bolova u grudima, palpitacija i kraćeg daha u duplo-slepom nasumičnom višecentarskom istraživanju. Neka jedinjenja triterpenida iz G. lucidum već su pokazala blaga inhibitorna svojstva angiotenzin konvertujućeg enzima.

NESANICA/ANKSIOZNOST - Tradicionalno ime G. lucidum, „duhovna pečurka“, ukazuje na sedativno dejstvo njenih triterpenoidskih sastojaka, i mnogi travari cene njeno dejstvo kod nesanice. Kristofer Hobs preporučuje G. lucidum u slučajevima nesanice, dok je Mizuno preporučuje za „mentalnu stabilizaciju“.

REUMATOIDNI ARTRITIS - Kombinacija imunomodulatornih i antiinflamatornih svojstava G. lucidum sugeriše potencijalnu primenu u lečenju autoimunih stanja poput reumatoidnog artritisa. Dokazano je da deo proteoglikana iz G. lucidum sprečava proizvodnju sinovijalnih fibroblasta reumatoidnog artritisa in vitro, delom i putem inhibicije transkripcijskih puteva NF-kB.

USPORAVA STARENJE - Dokazano je da ekstrakt G. lucidum, za koju se dugo smatralo da poboljšava dugovečnost, inhibira beta-amiloidnu sinaptičku toksičnost i ima potencijalno dejstvo protiv Alchajmerove bolesti. Pored toga, široki spektar kardiovaskularnih, neuroloških i imunoliških efekata G. lucidum uz pozitivne efekte kontrole šećera i holesterola u krvi čine G. lucidum odličnim opštim zdravstvenim suplementom.

KRATAK KLINIČKI PREGLED

Osnovna primena u terapiji: alergije, unapređenje funkcija jetre, rak (posebno dojke i prostate), hipertenzija, nesanica/anksioznost.

Pored Cordyceps Sinesis, G. lucidum ima najširi spektar indikacija i zajedno ove dve pečurke čine dobru kombinaciju u lečenju problema pluća i jetre, i pružaju dobru opštu podršku.

Ključni sastojci: triterpeni i polisaharidi.

Doza: Čang kaže da je dnevna doza u opštenarodnoj upotrebi 25-300 g karpofora u formi esencije (vodenog ekstrakta), i da su slučajevi spontane remisije postignuti korišćenjem sličnih doza. Razmere zasićenosti ekstrakta najčešće variraju 12-18:1. Ukoliko je prosečna razmera zasićenosti 15:1, to je 2-20g ekstrakta dnevno, a pritom većina ljudi koristi niži stepen spektra, tj. 3-6 g dnevno. Za ostale probleme uobičajene su niže doze 1-3 g dnevno.

Nivoi polisaharida i triterpena najviši su u karpoforu i tradicionalno se ekstrahuju dobijanjem esencije u vreloj vodi (tj. prokuvavanjem i pravljenjem čaja). Ipak, iako je vodeni ekstrakt idealan za polisaharide, koji su visokorastvorljivi u vodi, triterpeni se slabo rastvaraju u vodi, ali se lako rastvaraju u alkoholu. Pošto se polisaharidi istalože iz rastvora alkohola, neki proizvođači dopunjuju vodeni ekstrakt bogat polisaharidima s triterpenima dobijenim iz alkoholnih rastvora i tako kombinuju pozitivne strane polisaharida i triterpena dobijenih iz G. lucidum.

Oprez - Potreban kod pacijenata koji horiste lekove protiv hipertenzije ili sedative. Antikoagulantna svojstva G. lucidum znače da je oprez potreban i kada se koristi s drugim antikoagulantima (lekovima).

Ovaj tekst i sajt su edukativnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Bibliografija:

Memorial Sloan–Kettering Cancer Center (MSKCC) - Čak i najveći i najstariji privatni centar za proučavanje raka u svetu, sa sedištem u New Yorku je priznao dokumentovano lekovita dejstva medicinskih gljiva.

 1. Huang K. The Pharmacology of Chinese Herbs. 2nd ed. New York: CRC Press; 1999.
 2. Chen HS, Tsai YF, Lin S, et al. Studies on the immuno-modulating and anti-tumor activities of Ganoderma lucidum (Reishi) polysaccharides. Bioorg Med Chem. Nov 1 2004;12(21):5595-5601.
 3. Gao Y, Zhou S, Wen J, et al. Mechanism of the antiulcerogenic effect of Ganoderma lucidum polysaccharides on indomethacin-induced lesions in the rat. Life Sci. Dec 27 2002;72(6):731-745.
 4. Hsu MJ, Lee SS, Lin WW. Polysaccharide purified from Ganoderma lucidum inhibits spontaneous and Fas-mediated apoptosis in human neutrophils through activation of the phosphatidylinositol 3 kinase/Akt signaling pathway. J Leukoc Biol. Jul 2002;72(1):207-216.
 5. Wang SY, Hsu ML, Hsu HC, et al. The anti-tumor effect of Ganoderma lucidum is mediated by cytokines released from activated macrophages and T lymphocytes. Int J Cancer. Mar 17 1997;70(6):699-705.
 6. Wachtel-Galor S, Szeto YT, Tomlinson B, et al. Ganoderma lucidum ('Lingzhi'); acute and short-term biomarker response to supplementation. Int J Food Sci Nutr. Feb 2004;55(1):75-83.
 7. Wachtel-Galor S, Tomlinson B, Benzie IF. Ganoderma lucidum (“Lingzhi”), a Chinese medicinal mushroom: biomarker responses in a controlled human supplementation study. Br J Nutr. Feb 2004;91(2):263-269.
 8. Gao Y, Zhou S, Jiang W, et al. Effects of ganopoly (a Ganoderma lucidum polysaccharide extract) on the immune functions in advanced-stage cancer patients. Immunol Invest. Aug 2003;32(3):201-215.
 9. Shieh YH, Liu CF, Huang YK, et al. Evaluation of the hepatic and renal-protective effects of Ganoderma lucidum in mice. Am J Chin Med. 2001;29(3-4):501-7.
 10. Noguchi M, Kakuma T, Tomiyasu K, et al. Randomized clinical trial of an ethanol extract of Ganoderma lucidum in men with lower urinary tract symptoms. Asian J Androl. Sep 2008;10(5):777-785.
 11. Hobbs C. Medicinal Mushrooms. 3rd ed. Loveland (OR): Interweave Press; 1996.
 12. Tao J, Feng KY. Experimental and clinical studies on inhibitory effect of ganoderma lucidum on platelet aggregation. J Tongji Med Univ. 1990;10(4):240-243.
 13. Wang CZ, Basila D, Aung HH, et al. Effects of ganoderma lucidum extract on chemotherapy-induced nausea and vomiting in a rat model. Am J Chin Med. 2005;33(5):807-815.
 14. Gill SK, Rieder MJ. Toxicity of a traditional Chinese medicine, Ganoderma lucidum, in children with cancer. Can J Clin Pharmacol. Summer 2008;15(2):e275-285.
 15. Wang X, Zhao X, Li D, et al. Effects of Ganoderma lucidum polysaccharide on CYP2E1, CYP1A2 and CYP3A activities in BCG-immune hepatic injury in rats. Biol Pharm Bull. Sep 2007;30(9):1702-1706.
 16. Chen NH, Liu JW, Zhong JJ. Ganoderic Acid me inhibits tumor invasion through down-regulating matrix metalloproteinases 2/9 gene expression. J Pharmacol Sci. Oct 2008;108(2):212-216.
 17. Li YB, Wang R, Wu HL, et al. Serum amyloid A mediates the inhibitory effect of Ganoderma lucidum polysaccharides on tumor cell adhesion to endothelial cells. Oncol Rep. Sep 2008;20(3):549-556.
 18. Mao T, van De Water J, Keen CL, et al. Two mushrooms, Grifola frondosa and Ganoderma lucidum, can stimulate cytokine gene expression and proliferation in human T lymphocytes. Int J Immunother 1999;15(1):13-22.
 19. Chan WK, Cheung CC, Law HK, et al. Ganoderma lucidum polysaccharides can induce human monocytic leukemia cells into dendritic cells with immuno-stimulatory function. J Hematol Oncol. 2008;1(1):9.
 20. Noguchi M, Kakuma T, Tomiyasu K, et al. Effect of an extract of Ganoderma lucidum in men with lower urinary tract symptoms: a double-blind, placebo-controlled randomized and dose-ranging study. Asian J Androl. 2008 Jul;10(4):651-8.
 21. Weng CJ, Yen GC. The in vitro and in vivo experimental evidences disclose the chemopreventive effects of Ganoderma lucidum on cancer invasion and metastasis. Clin Exp Metastasis. 2010 May;27(5):361-9.
 22. Kim KC, Jun HJ, Kim JS, Kim IG. Enhancement of radiation response with combined Ganoderma lucidum and Duchesnea chrysantha extracts in human leukemia HL-60 cells. Int J Mol Med. 2008 Apr;21(4):489-98.
 23. Gordan JD, Chay WY, Kelley RK, et al. “And what other medications are you taking?”. J Clin Oncol. 2011 Apr 10;29(11):e288-91.
 24. Yuen MF, Ip P, Ng WK, Lai CL. Hepatotoxicity due to a formulation of Ganoderma lucidum (lingzhi). J Hepatol. 2004 Oct;41(4):686-7.
 25. Wanmuang H, Leopairut J, Kositchaiwat C, Wananukul W, Bunyaratvej S. Fatal fulminant hepatitis associated with Ganoderma lucidum (Lingzhi) mushroom powder. J Med Assoc Thai. 2007 Jan;90(1):179-81.
 26. Wanachiwanawin D, Piankijagum A, Chaiprasert A, et al. Ganoderma lucidum: a cause of pseudoparasitosis. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2006 Nov;37(6):1099-102.
 27. Zhao S, Ye G, Fu G, Cheng JX, Yang BB, Peng C. Ganoderma lucidum exerts anti-tumor effects on ovarian cancer cells and enhances their sensitivity to cisplatin. Int J Oncol. 2011 May;38(5):1319-27.
 28. Pillai TG, John M, Sara Thomas G. Prevention of cisplatin induced nephrotoxicity by terpenes isolated from Ganoderma lucidum occurring in Southern Parts of India. Exp Toxicol Pathol. 2011 Jan;63(1-2):157-60.
 29. Chu TT, Benzie IF, Lam CW, et al. Study of potential cardioprotective effects of Ganoderma lucidum (Lingzhi): results of a controlled human intervention trial. The British journal of nutrition. 2012 Apr;107(7):1017-27.
 30. Jin X, Ruiz Beguerie J, Sze DM, Chan GC . Ganoderma lucidum (Reishi mushroom) for cancer treatment. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jun 13;6:CD007731.
 31. Chang CJ, Chen YY, Lu CC, et al. Ganoderma lucidum stimulates NK cell cytotoxicity by inducing NKG2D/NCR activation and secretion of perforin and granulysin. Innate Immun. 2013 Jun 26. [Epub ahead of print]
 32. Sun LX, Lin ZB, Duan XS, et al. Enhanced MHC class I and costimulatory molecules on B16F10 cells by Ganoderma lucidum polysaccharides. J Drug Target.2012 Aug;20(7):582-92.
 33. Boh B, Berovic M, Zhang J, Zhi-Bin L. Ganoderma lucidum and its pharmaceutically active compounds. Biotechnol Annu Rev. 2007;13:265-301.
 34. Paterson RR. Ganoderma - a therapeutic fungal biofactory. Phytochemistry. 2006 Sep;67(18):1985-2001.
 35. Liang Y, He M, Fan X, et al. An abnormal elevation of serum CA72-4 by ganoderma lucidum spore powder. Ann Clin Lab Sci. 2013 Summer;43(3):337-40.
 36. Joseph S, Sabulal B, George V, Antony KR, Janardhanan KK. Antitumor and anti-inflammatory activities of polysaccharides isolated from Ganoderma lucidum. Acta Pharm. 2011 Sep 1;61(3):335-42.
 37. Jin H, Jin F, Jin JX, et al. Protective effects of Ganoderma lucidum spore on cadmium hepatotoxicity in mice. Food Chem Toxicol. 2013 Feb;52:171-5.

Obaveštenje

Ovaj sajt je namenjen za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nije zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje. Informacije preko ovog sajta ne smeju se koristiti za dijagnozu ili lečenje zdravstvenog problema ili bolesti. Sajt nije zamena za profesionalnu zdravstvenu zaštitu, dizajniran je u cilju da podrži, a ne da zameni odnos pacijent-lekar. Bez obzira na to kako se proizvodi mogu koristiti u drugim zemljama ili bilo šta što ste možda čuli ili pročitali o Aloha Medicinals proizvodima, po FDA zakonu u Sjedinjenim Američkim Državama, zakonom je zabranjeno proizvodjaču da tvrdi da je preparat lek. Nijedan od proizvoda navedenih na ovom sajtu nije namenjen da se koristi u lečenju svih bolesti. Sve izjave Aloha Medicinals su namenjene u informativne svrhe. Izjave nisu ocenjene od strane FDA,a proizvodi nisu namenjeni za dijagnozu, tretman, lečenje ili sprečavanje bilo koje bolesti. Zdravstvene odluke su isuviše važne da bi se donosile bez saveta lekara. Kao i kod svakog dodatka ishrani ili biljnog dodatka pre upotrebe konsultujte svog lekara o upotrebi proizvoda. Ako ste dojilja ili trudnica, pre upotrebe bilo kog preparata konsultujte svog lekara.

Zakon o autorskom pravu

Zakonom o autorskom pravu, razumete i saglasni ste da vam je isključivo dozvoljeno da koristite Sadržaj odobren ovim Ugovorom i da ne možete kopirati, umnožavati, distribuirati ili kreirati izvedene radove iz ovog Sadržaja bez prethodnog izričitog pismenog ovlašćenja vlasnika sajta. Uslovi korišćenja

Copyright ©2006-2017 www.moj-imunitet.com je namenjen isključivo ličnom, a ne komercijalnom korišćenju. | Sva prava zadržana.