layout

wide boxed

direction

ltr rtl

style

light dark

skins

default alimbalmarina somnambula juicy spoonflower goats nutricap keratin vit courtly attire mondrian sage walking by

bg pattern

1 2 3 4 5 6 7 8

bg image

1 2 3 4 5 6 7 8

bg1-1
bg1-2
bg1-3
Coriolus Gold
Coriolus Gold
Tabela

Specijalna ponuda koja važi samo kod nas putem pouzeća

3+1 GRATIS

MOJ IMUNITET JE MOJ ŽIVOT

Ukoliko imunološki sistem funkcioniše na optimalnom nivou, u organizmu se neće razviti ni AIDS, ni rak, ni herpes niti bilo koja druga latentna bolest koja u ljudskom telu egzistira kao potencijalna skrivena opasnost. Loš izbor hrane i ograničen unos namirnica mogu uticati na nutricionistički status pojedinca u svakom životnom dobu i dugoročno oslabiti zdravlje.

Naučni dokazi sve više potkrepljuju stanovište po kome način ishrane kontroliše i modulira mnoge funkcije ljudskog tela i u skladu s tim učestvuje u održavanju dobrog zdravstvenog stanja ili homeostaze neophodne za smanjenje rizika od pojave mnogih hroničnih bolesti.

Tokom poslednjih nekoliko decenija nauka o ishrani je napredovala, i sada bolje razume fiziološke i genetske mehanizme pomoću kojih način ishrane i pojedine komponente iz hrane utiču na zdravlje i bolest. Zaista je paradoksalno što je ishrana osnova održavanja života a može se smatrati i uzrokom mnogih hroničnih bolesti.

Razumevanje mehanizama razvoja tumora i kontrole njihovog rasta dovelo je do komplementarnih koncepata biomedicinskih terapija. Prema ovom pristupu lečenje raka ne sastoji se isključivo od hirurškog otklanjanja tumora, hemoterapije i radioterapije, već obuhvata i prateću rekonstruktivnu terapiju koja za cilj ima regeneraciju i podizanje otpornosti samog organizma radi normalizacije ćelijskog metabolizma i smanjenja oštećenja prouzrokovanih terapijom.

Iako ne možemo da kontrolišemo hronološku starost mi možemo da kontrolišemo biološku starost da živimo dug život bez bolesti a za to je neophodno da shvatimo kako da sprečimo i potpuno promenimo efekte starenja i bolesti. Naša namera je da vas osposobimo, da povećate svoje znanje, da budete dobro informisani, da možete Vi da donostite odluke i prilikom lečenja ukoliko za to bude potrebe, a i da znate kako da sprečite i usporite efekte starenja.

"Svaka istina prolazi kroz tri faze. U prvoj je ismejana.
Zatim joj se žestoko suprotstavljaju.
Konačno biva priznata, kao očigledna."

Arthur Schopenhauer, nemački filozof (1788 – 1860)

Šta izaziva upalu i kako je hronična upala podloga za karcinom. Važna uloga ishrane u prevenciji upale i raka.
Ćelijama raka je potreban šećer (glukoza). U stvari, one same mogu da ga stvore, ne dovoljno da bi rasle, ali dovoljno da prežive. Maligne ćelije onda traže čoveka da ih nahrani šećerom kako bi rasle. Unosom šećera, čovek to i radi, čineći uslugu malignim ćelijama, dok sebi čini nemerljivu štetu koja ga vodi u smrt.
U petnaestogodišnjoj studiji, koja je ispitala 174.505 stanovnika područja Nagano u Japanu, utvrđeno je da uzgajivači gljiva imaju mnogo manju stopu smrtnosti od raka nego populacija u celini (97,1 / 100.000 u poređenju sa 160,1 / 100.000).
Postoji dovoljno naučnih podataka koji navode na zaključak da imuna modulacija od strane psihosocijalnih izazivača stresa ili hirurških intervencija može dovesti do stvarnih zdravstvenih promena. Iako su promene koje se odnose na zarazne bolesti i zarastanje rana pružile najjači dokaz do danas, klinički značaj imunološke disregulacije je istaknut povećanim rizicima različitih stanja i bolesti.
Otkriće limfnih sudova u mozgu. Moždani limfni sistem - ključ za neurološke bolesti. Imuna komponenta. Mozak i telo - nikad povezaniji.
Kako stres životne sredine izaziva genetičke asimilacije određenih fenotipskih karakteristika.
Ideja da pozitivan pogled na život pomaže u sprečavanju bolesti stara je koliko i sam život. Tokom poslednjih nekoliko decenija, polako su otkrivene intrigantne prožimajuće veze između neurologije i imunog sistema. Naučna disciplina koja nam otkriva tajne povezanosti mozga i imuniteta zove se psihoneuroimunologija.
Tačno, NE PROBIOTICI već PREBIOTICI. Ne treba mešati prebiotike i probiotike. Prebiotici su supstance koje pomažu dobrim bakterijama u intestinalnom traktu a prirodno se nalaze u majčinom mleku, koje nije sterilno i ima čitav niz nenutritivnih svojstava, od kojih je jedno prebiotsko jer sadrži oligosaharide koji su podloga za razvoj korisnih bakterija u debelom crevu
Karcinogeneza je proces koji obično traje godinama, a tokom kojeg nastaju progresivne genetske promene koje dovode do maligne transformacije.
Da li su ekstrakti medicinskih pečuraka otrovni?

Da li su ekstrakti korisni kod sprečavanja bolesti, uključujuči i rak?

Da li ekstrakti pomažu u lečenju raka?
Cilj svih ovih tekstova je da vas edukuju, da vas upoznaju sa osnovom bolesti, kako bi imali znanje i učestvovali i vi u Vašem lečenju, a ne bili samo pasivni učesnik i posmatrač koji prolazi razne vrste protokola. Danas, sa tehnološkom i informativnom revolucijom imate mogućnosti da saznate putem Interneta o Vašoj bolesti i o najnovijim načinima lečenja nekada i više i od Vaših lekara.
Istraživanja su nedavno potvrdila da korišćenje Cordycepsa povećava nivo ATPa u ćeliji (Guowei, 2001.), kao i potrošnju kiseonika (Jia – Shi Zhu, 2004.). ATP (adenozin tri-fosfat) je molekul koji oslobađa energiju u ćeliji. Stalno pričamo o konzumiranju masti, proteina i skroba za dobijanje snage, ali na ćelijskom nivou sve to se svodi na ATP koji oslobađa ćelijsku energiju otpuštanjem fosfata...
U časopisu Journal of Biological Chemistry, objavljeno je istraživanje, dr Cornelia de Moor sa Univerziteta u Notingemu i njenog tima o Kordicepinu, koji je prvobitno izdvojen iz retke vrste divlje pečurke koja se zove Cordiceps Sinensis.

Dr de Moor je rekla: " Naše otkriće će otvoriti nove mogućnosti istraživanja o lečenju Kordicepinom različitih oblika raka"
Veliki broj istraživanja bavi se imuno-stimulativnim i imuno-supresivnim svojstvima raznih vrsta kordicepsa. Ova dvosmerna regulacija funkcija imunoloskog sistema, odnosno činjenica da on može da se ojača ili oslabi, zove se imunomodulacija i potiče od istog mehanizma u telu.
Opšte priznati modus operandi u lečenju raka podrazumeva operaciju sa ili bez terapije zračenjem. Zračenje se uspešno primenjuje kod mnogih oblika raka, dok je hemioterapija postala integralni deo multidisciplinarnog lečenja raka a služi i kao palijativna mera u slučaju uznapredovalog oblika raka.
Aloha Medicinals Inc. je najveći proizvođač najjačeg USDA i EU sertifikovanog Cordicepsa u svetu.

Zadovoljstvo nam je da vam predstavimo Cordyceps Sinensis Alohe Medicinals Inc., kompanije sa sedištem u “Carson City” u Nevadi - SAD. Aloha je najveći i tehnološki najnapredniji proizvođač USDA i EU sertifikovanih medicinskih pečuraka i njihovih jedinjenja u svetu.
Na Zemlji raste oko 140.000 vrsta pečuraka, ali je nauci dostupno svega 10% - otprilike 14.000 imenovanih vrsta. Pod terminom "gljiva" podrazumeva se definicija koju su dali Chang i Miles (1992): "makrofungusi sa osobenim plodnim telom koje može da se razvija iznad ili ispod zemlje, a dovoljno je veliko da se vidi golim okom i ubere rukom."
Da li ste znali koliko je ANTI-AGING I IMUNITET povezan? Kako da ostanete što duže mlađi i smanjite mogućnost pojave bolesti.
Šta znače i kako razumeti rezultate analiza krvi i urina.
Naučnici koji proučavaju regulaciju imunih ćelija kod zdravih osoba došli su do ključnog otkrića u razumevanju pitanja zašto imunološki sistem ne otkrije tumor. Zašto prirodna odbrana tela ne reši taj problem sopstvenim snagama. Otkrića mogu dovesti do novih oblika lečenja tumora.
Rak nastaje kada kontrolni mehanizmi koji postoje u okviru jedne ćelije (mehanizam koji stimuliše rast ćelije i mehanizam koji prati da ne dođe do nekontrolisanog rasta) počnu da funkcionišu sa greškom. Znači, maligno oboljenje nastaje kada telo ne uspe da prepozna i uništi ćelije koje se ne razmnožavaju normalno. Zašto?
Ljudski imunološki sistem je jako složen sistem sastavljen iz brojnih funkcionalnih delova.

Da bi shvatili kako imunološki sistem funkcioniše od suštinskog je značaja poznavati njegove funkcionalne delove i njihovu ulogu.
Ljudski organizam ima zapanjujući broj mehanizama pomoću kojih se štiti od bolesti, a svi oni zajedno čine imunološki sistem.
 

Naši proizvodi koje preporučujemo

mn